Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286717

OBCHODNÉ MENO: OrtEB, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 25431/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stummerova 1845/66, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 

IČO: 44 927 142

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľnej živnosti)

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti)

3. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia- ambulancie s odborným zameraním na stomatológiu a čeľustnú ortopédiu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Elena Biliková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stummerova 2598/168, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 29.01.1954, Deň vzniku funkcie: 01.01.2010

Meno a priezvisko: Jozef Bilik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stummerova 2598/168, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 11.04.1986, Deň vzniku funkcie: 01.01.2010

Meno a priezvisko: MUDr. Kristína Melová Biliková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stummerova 2598/168, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 20.01.1983, Deň vzniku funkcie: 01.01.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti každý samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme podpisuje konateľ v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Elena Biliková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stummerova 2598/168, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 29.01.1954

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1