Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286706

OBCHODNÉ MENO: LUMID SLOVAKIA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30758/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 265/96, Názov obce: Krušovce, PSČ: 956 31 

IČO: 46 501 410

DEŇ ZÁPISU: 27.01.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. administratívne služby

4. vedenie účtovníctva

5. reklamné a marketingové služby

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. prípravné práce k realizácii stavby

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

11. vydavateľská činnosť

12. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, písmomaliarstvo

13. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

14. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. fotografické služby

16. výroba výrobkov z papiera

17. prenájom hnuteľných vecí

18. verejné obstarávanie

19. počítačové služby

20. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

21. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

22. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

23. prieskum trhu a verejnej mienky

24. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

25. dizajnérske činnosti

26. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

27. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

28. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

29. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Vladimír Faič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cyrila a Metoda 674/375, Názov obce: Krušovce, PSČ: 956 31 , Dátum narodenia: 17.10.1975, Deň vzniku funkcie: 04.05.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: PRIMA-PRINT, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odbojárov 294/10, Názov obce: Tovarníky, PSČ: 955 88 , IČO 31 442 781

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1