Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286710

OBCHODNÉ MENO: MIKRA PLUS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21007/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 35, Názov obce: Behynce, PSČ: 956 07 

IČO: 36 852 821

DEŇ ZÁPISU: 09.11.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba svetelnej reklamy

2. výroba nesvetelnej reklamy

3. výroba jednoduchých kovových konštrukcií a ich častí v rozsahu voľnej živnosti

4. tvorba grafických návrhov pomocou výpočtovej techniky

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy

8. montáž reklamy a kovových konštrukcií

9. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t

10. osobná cestná doprava vykonávaná osobnými cestnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča okrem vozidiel taxislužby

11. zváračské práce

12. výroba strojov a zariadení

13. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

14. výroba jednoduchých výrobkov z dreva

15. montáž a demontáž kompletných stolárskych výrokov

16. vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním

17. obkladanie stien suchým spôsobom

18. betonárske práce (prístupové cesty, chodníky spevnené plochy - ukladanie hotových betónových dielcov)

19. montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu, technické zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Milan Krajčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staničná 163/6, Názov obce: Behynce, Veľké Ripňany, PSČ: 956 07 , Dátum narodenia: 01.06.1963, Deň vzniku funkcie: 09.11.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. Konanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti sa pripojí podpis konateľa.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Milan Krajčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staničná 163/6, Názov obce: Behynce, Veľké Ripňany, PSČ: 956 07 , Dátum narodenia: 01.06.1963

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1