Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286705

OBCHODNÉ MENO: Lekáreň Tilia spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 206/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 36, Názov obce: Želiezovce, PSČ: 937 01 

IČO: 34 100 008

DEŇ ZÁPISU: 26.04.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. veľkoobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností

2. maloobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností

3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných ohlasovacích živností

4. reklamné činnosti

5. lekáreň s individuálnou prípravou liekov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Halámik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Úzka 206/15, Názov obce: Želiezovce, PSČ: 937 01 , Dátum narodenia: 17.04.1964, Deň vzniku funkcie: 22.09.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: HIBISCUS, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Úzka 206/15, Názov obce: Želiezovce, PSČ: 937 01 , IČO 44 772 459

Výška vkladu: 4 150,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 150,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Contimed, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Úzka 206/15, Názov obce: Želiezovce, PSČ: 937 01 , IČO 45 679 118

Výška vkladu: 4 150,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 150,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 300,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 300,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26. 1. 1994 a jej dodatkom zo dňa 21. 4. 1994 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 571

2. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.2 zo dňa 24.06.1999. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..

3. Dodatok zo dňa 12.2.2001 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1