Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286703

OBCHODNÉ MENO: L.M.B., spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1380/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinová 73/1, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 

IČO: 34 121 943

DEŇ ZÁPISU: 30.05.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - prípravné práce pre stavbu,

2. - prieskumné a podzemné práce,

3. - demolácia a zemné práce,

4. - vykonávanie inžinierských, občianských a priemyselných stavieb,

5. - veľkoobchod s rozličným tovarom v rámci voľnej živnosti,

6. - maloobchod s rozličným tovarom v rámci voľnej živnosti,

7. - sprostredkovanie obchodu a služieb.

8. - prenájom hnuteľných vecí

9. - prenájom motorových vozidiel

10. Administratívne služby

11. Vedenie účtovníctva

12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ľuboš Bobocký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J.Kollára 1, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 30.04.1965, Deň vzniku funkcie: 30.05.1995

Meno a priezvisko: Ing. Milan Bobocký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kollárova 8, Názov obce: Topoľčany, Dátum narodenia: 29.04.1941, Deň vzniku funkcie: 30.05.1995

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ľuboš Bobocký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Kollára 1, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 30.04.1965

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: MUDr. Mina Bobocká, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Kollára 1, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 22.01.1973

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.3.1995 podľa §§ 56-75 a §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 3813

2. Dodatok č. 1 zo dňa 13.7.1998, ktorým bola spoločenská zmluva zmenená a daná do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.

3. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 30.12.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1