Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286704

OBCHODNÉ MENO: LEDCOR, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15067/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 3, Názov obce: Zlaté Moravce, PSČ: 953 01 

IČO: 36 562 840

DEŇ ZÁPISU: 10.08.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vedenie účtovníctva

2. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

3. - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

4. - ekonomické poradenstvo

5. - prieskum trhu

6. - faktoring a forfaiting

7. - reklamné činnosti

8. - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností

9. - nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora

10. - prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom

11. - obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku

12. - vydavateľská činnosť v rozsahu voľných živností

13. - distribučná činnosť v rozsahu voľných živností

14. - poľnohospodárska výroba

15. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností

16. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných živností

17. - prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

18. - prevádzkovanie športových zariadení

19. - organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, výstav, kurzov, školení a súťaží

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Lednár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 495/3, Názov obce: Zlaté Moravce, PSČ: 953 01 , Dátum narodenia: 01.10.1977, Deň vzniku funkcie: 10.08.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Lednár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 495/3, Názov obce: Zlaté Moravce, PSČ: 953 01 , Dátum narodenia: 01.10.1977

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1