Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286707

OBCHODNÉ MENO: Lumigreen, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42632/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradská 535, Názov obce: Tekovské Nemce, PSČ: 966 54 

IČO: 50 698 427

DEŇ ZÁPISU: 21.02.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Administratívne služby

8. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

9. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

14. Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel

15. Predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov

16. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

17. Poľnohospodárska prvovýroba – rastlinná výroba a živočíšna výroba

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Lukáš Gaži, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradská 248/16, Názov obce: Tekovské Nemce, PSČ: 966 54 , Dátum narodenia: 26.01.1986, Deň vzniku funkcie: 21.02.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Lukáš Gaži, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradská 248/16, Názov obce: Tekovské Nemce, PSČ: 966 54 , Dátum narodenia: 26.01.1986

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1