Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286698

OBCHODNÉ MENO: J.M.K. TRANS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38417/N

SÍDLO:  Názov obce: Hronské Kľačany 429, PSČ: 935 29 

IČO: 48 060 411

DEŇ ZÁPISU: 19.02.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

4. Vedenie účtovníctva

5. Skladovanie

6. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

7. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

8. Sťahovacie služby

9. Vykonávanie odťahovej služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Mičo, Bydlisko: Názov obce: Hronské Kľačany 429, PSČ: 935 29 , Dátum narodenia: 19.01.1990, Deň vzniku funkcie: 19.02.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Pavol Mičo, Bydlisko: Názov obce: Hronské Kľačany 59, PSČ: 935 29 , Dátum narodenia: 17.07.1992

Výška vkladu: 7 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Peter Mičo, Bydlisko: Názov obce: Hronské Kľačany 59, PSČ: 935 29 , Dátum narodenia: 27.05.1994

Výška vkladu: 7 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jozef Mičo, Bydlisko: Názov obce: Hronské Kľačany 429, PSČ: 935 29 , Dátum narodenia: 19.01.1990

Výška vkladu: 7 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  21 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  21 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1