Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286699

OBCHODNÉ MENO: JEG s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12457/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. Slobody - areál Agrostavu , Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 36 540 854

DEŇ ZÁPISU: 26.03.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. zámočnícke práce vrátane zvárania

2. vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok k uvedeným stavbám

3. obchodná činnosť-maloobchodná a veľkoobchodná-s komoditami v rozsahu voľnej živnosti

4. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti

5. sprostredkovanie nákupu, predaja, prenájmu nehnuteľností-realitná agentúra

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mikuláš Jenei, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 663/24, Názov obce: Komárno, Dátum narodenia: 20.10.1959, Deň vzniku funkcie: 26.03.2001

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mikuláš Jenei, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 663/24, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 20.10.1959

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.02.2001 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Na valnom zhromaždení spoločnosti bolo dňa 02.12.2002 schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1