Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286696

OBCHODNÉ MENO: HARDCOPY CENTRO, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17550/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jedlíkova 13, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11 

IČO: 35 973 447

DEŇ ZÁPISU: 10.01.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Minarik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jedlíkova 13, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11 , Dátum narodenia: 31.12.1957, Deň vzniku funkcie: 10.01.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ navonok samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Minarik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jedlíkova 13, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11 , Dátum narodenia: 31.12.1957

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1