Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286693

OBCHODNÉ MENO: Frtus Winery, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33365/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalnická cesta 12, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 

IČO: 46 945 423

DEŇ ZÁPISU: 28.12.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba nápojov

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. prenájom hnuteľných vecí

7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

9. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

11. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

12. čistiace a upratovacie služby

13. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

14. poľnohospodárska výroba

15. Výroba potravinárskych výrobkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Radoslav Frtús, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečnicová ul. 6144/3, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 22.06.1979, Deň vzniku funkcie: 28.12.2012

Meno a priezvisko: Mgr. Lea Kašová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečnicová ul. 6144/3, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 02.08.1975, Deň vzniku funkcie: 28.12.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Lea Kašová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečnicová ul. 6144/3, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 02.08.1975

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Radoslav Frtús, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečnicová ul. 6144/3, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 22.06.1979

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Profi steel s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalnická cesta 12, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , IČO 36 287 369

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 07.08.2019 o zrušení spoločnosti Profi steel s.r.o. , so sídlom Kalnická cesta 12, 934 01 Levice, IČO : 36 287 369 bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Frtus Winery, s.r.o., so sídlom Kalnická cesta 12, 934 01 Levice, IČO: 46 945 423. Zmluva o zlúčení zo dňa 05.09.2019 vo forme notárskej zápisnice č. N 387/2019, Nz 28442/2019 NCRIs 29118/2019, uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou Profi steel s.r.o., ako zanikajúcou spoločnosťou a spoločnosťou Frtus Winery, s.r.o. ako nástupníckou spoločnosťou. Spoločnosť Frtus Winery, s.r.o., so sídlom Kalnická cesta 12, 934 01 Levice, IČO: 46 945 423 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 33365/N, sa stáva dňom 18.09.2019 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Profi steel s.r.o., so sídlom Kalnická cesta 12, 934 01 Levice, IČO : 36 287 369 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 17879/N a preberá na seba všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti ku dňu 18.09.2019 teda dňom zápisu zlúčenia do Obchodného registra.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1