Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286700

OBCHODNÉ MENO: JURTA PLUS, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22486/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Damjanichová 817, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 44 215 428

DEŇ ZÁPISU: 17.06.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. prevádzkovanie čistiarne a práčovne

5. ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností

6. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

7. upratovacie práce

8. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

9. osobná cestná doprava vykonávaná osobnými cestnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby

10. organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí a diskoték

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti a za spoločnosť podpisuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Attila Raisz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 197/45, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 

Výška vkladu: 2 988,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 988,000000 EUR

Meno a priezvisko: Nikola Simko, Bydlisko: Názov obce: Andrejová 65, PSČ: 086 37 , Dátum narodenia: 18.03.1999

Výška vkladu: 3 651,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 651,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na Okresnom súde Nitra začalo dňa 19.10.2022 konanie o zrušenie obchodnej spoločnosti: JURTA PLUS, spol. s r.o. so sídlom Damjanichová 817, 945 01 Komárno, IČO: 44 215 428, pod sp. zn. 29CbR/40/2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1