Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286691

OBCHODNÉ MENO: fashionpoint, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33991/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Inovecká 509/9, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 47 041 668

DEŇ ZÁPISU: 04.04.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Adriana Pukaj Kerestešová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Inovecká 509/9, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 13.04.1984, Deň vzniku funkcie: 04.04.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia vždy samostatne. Za spoločnosť sa podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vzorový podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Adriana Pukaj Kerestešová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Inovecká 509/9, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 13.04.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1