Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286689

OBCHODNÉ MENO: Elmer Service s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31708/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špitálska ul. 2905, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 46 679 235

DEŇ ZÁPISU: 24.05.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

3. výroba strojov a prístrojov pre domácnosť

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. prenájom hnuteľných vecí

6. prípravné práce k realizácii stavby

7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. výroba nápojov

10. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

11. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. čistiace a upratovacie služby

13. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

15. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bianka Vargová, Bydlisko: Názov obce: Veľké Kosihy 216, PSČ: 946 21 , Dátum narodenia: 15.05.1998, Deň vzniku funkcie: 24.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bianka Vargová, Bydlisko: Názov obce: Veľké Kosihy 216, PSČ: 946 21 , Dátum narodenia: 15.05.1998

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1