Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286684

OBCHODNÉ MENO: Dr. BÚS, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1647/N

SÍDLO:  Názov obce: Pohranice 51, PSČ: 951 02 

IČO: 34 127 232

DEŇ ZÁPISU: 12.09.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba tovaru z plastov

2. - sprostredkovateľská činnosť

3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/

4. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/

5. - montáž okien

6. - výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo

7. - tvarovanie a spracovanie plochého skla

8. - výroba dutého skla

9. - výroba zámkov a kovaní

10. - výroba kancelárskych strojov a počítačov (vrátane prístrojov na spracovanie dát)

11. - výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát

12. - výroba elektrických strojov a prístrojov

13. - montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho namätia

14. - výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov

15. - výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania

16. - výroba elektrických zdrojov svetla a svietidiel

17. - výroba a montáž zariadení spotrebnej elektroniky

18. - montáž a opravy meracej a regulačnej techniky

19. - výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov

20. - výroba hudobných nástrojov

21. - maľovanie, lakovanie a sklenárske práce

22. - elektroinštalácie

23. - montáž kablových rozvodov

24. - leasing spojený s financovaním

25. - prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu

26. - prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov

27. - spracovanie dát a súvisiace činnosti

28. - poradenské služby ohladne elektronických zariadení na spracovanie dát

29. - poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmlvuy s autorom

30. - automatizované spracovanie dát

31. - montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky

32. - výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

33. - reklamné činnosti

34. - organizovanie školení, kurzov a seminárov

35. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: PaedDr. Laurinec Bús, Bydlisko: Názov obce: Pohranice 51, PSČ: 951 02 , Dátum narodenia: 08.04.1952, Deň vzniku funkcie: 12.09.1995

Meno a priezvisko: PaedDr. Anna Búsová, Bydlisko: Názov obce: Pohranice 51, PSČ: 951 02 , Dátum narodenia: 07.12.1949, Deň vzniku funkcie: 21.01.1997

Meno a priezvisko: Ing. Zoltán Bús, PhD., Bydlisko: Názov obce: Pohranice 51, PSČ: 951 02 , Dátum narodenia: 25.11.1976, Deň vzniku funkcie: 21.01.1997

Meno a priezvisko: Mgr. Gabriela Búsová, Bydlisko: Názov obce: Pohranice 51, PSČ: 951 02 , Dátum narodenia: 09.03.1981, Deň vzniku funkcie: 26.05.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti samostatne koná konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: PaedDr. Laurinec Bús, Bydlisko: Názov obce: Pohranice 51, PSČ: 951 02 , Dátum narodenia: 08.04.1952

Výška vkladu: 2 656,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 656,000000 EUR

Meno a priezvisko: PaedDr. Anna Búsová, Bydlisko: Názov obce: Pohranice 51, PSČ: 951 02 , Dátum narodenia: 07.12.1949

Výška vkladu: 1 992,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 992,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Gabriela Búsová, Bydlisko: Názov obce: Pohranice 51, PSČ: 951 02 , Dátum narodenia: 09.03.1981

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Zoltán Bús, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pohranice 51, Názov obce: Pohranice, PSČ: 951 02 , Dátum narodenia: 25.11.1976

Výška vkladu: 1 242,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 242,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 24. 08. 1995 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 4531

2. Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 10.03.1997.

3. Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č.2 zo dňa 20.07.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č.11/1998 Z.z..

4. Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č. 3 zo dňa 22.12.2003. Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 29.09.2004 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1