Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286690

OBCHODNÉ MENO: EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11945/N

SÍDLO:  Názov obce: Alekšince 231, PSČ: 951 22 

IČO: 36 536 474

DEŇ ZÁPISU: 22.05.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)

3. - sprostredkovanie obchodu a služieb

4. - zásielkový predaj

5. - činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom

6. - nákup a predaj nehnuteľností

7. - podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb

8. - reklamné činnosti

9. - baliace činnosti

10. - sekretárske služby a preklady /vrátane tlmočníckych služieb/

11. - pomocné stavebné práce

12. - maliarske a natieračské práce

13. výroba čistiacich prostriedkov

14. prenájom motorových vozidiel

15. vnútroštátna nákladná cestná doprava

16. - výroba rafinérskych a ropných produktov

17. - výroba farbív a pigmentov

18. - výroba iných základných anorganických chemikálií

19. - výroba iných základných organických chemikálií

20. - výroba náterových látok, lakov a podobných krycích materiálov, tlačiarenských farieb a tmelov

21. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla

22. Skladové a pomocné činnosti v doprave

23. Kuriérske služby

24. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

25. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Wachal, Bydlisko: Názov obce: Zbehy 729, PSČ: 951 42 , Dátum narodenia: 26.05.1967

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ podpisuje a koná v mene spoločnosti samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Patrik Wachal, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zbehy 729, Názov obce: Zbehy, PSČ: 951 42 , Dátum narodenia: 26.10.1992, Deň vzniku funkcie: 23.06.2020

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Wachal, Bydlisko: Názov obce: Zbehy 729, PSČ: 951 42 , Dátum narodenia: 26.05.1967

Výška vkladu:  500 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  500 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   500 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   500 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 23.3.2000 podľa § 24, §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

2. Dodatok č. 1 zo dňa 28.5.2001 k spoločenskej zmluve, zmena sídla z: Kupecká 6, Nitra, na: Alekšince 231.

3. Dodatok č. 2 zo dňa 25.10.2002 k spoločenskej zmluve.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 01.03.2004, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene spoločenskej zmluvy. Zmena obchodného mena ATAS, s.r.o. na nové obchodné meno DYNA, s.r.o..

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1