Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286683

OBCHODNÉ MENO: DAS TLMAČE, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12224/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 210, Názov obce: Tlmače, PSČ: 935 28 

IČO: 36 538 892

DEŇ ZÁPISU: 05.12.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti-veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb

4. cestná nákladná doprava

5. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu

6. neverejná cestná osobná doprava

7. montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení

8. výroba lán

9. zámočníctvo

10. kovoobrábanie

11. opravy pracovných strojov

12. murárstvo

13. klampiarstvo

14. izolatérstvo

15. vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

16. plynoinštalatérstvo

17. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

18. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien

19. elektroinštalatérstvo

20. opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť

21. výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení v rozsahu oprávnenia 025 INA 2002 PZ V,M,R,O Aa,d,f,g1,g3,h Ba,d,f,g1,h1

22. oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu oprávnenia 005 INA 2002 ZZ O,S Aa,b,e Ba,b,c,d,f,i

23. výroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu oprávnenia 078 INA 2002 EZ V,M,O A E2,E3

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Pomothy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 121, Názov obce: Tlmače, PSČ: 935 21 , Dátum narodenia: 23.04.1967, Deň vzniku funkcie: 15.05.2002

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Pomothy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 121, Názov obce: Tlmače, PSČ: 935 21 , Dátum narodenia: 23.04.1967

Výška vkladu: 89 823,000000 EUR, Rozsah splatenia: 89 823,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  89 823,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  89 823,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02.11.2000 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č. 1 zo dňa 24.05.2002. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z BIO - ENERGY, s.r.o. na DAS TLMAČE, s.r.o., sídlo spoločnosti bolo zmenené z Levice, M.R.Štefánika 33 na Tlmače, Továrenská 210. Úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 22.08.2002. Právne pomery spoločnosti sú v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1