Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286686

OBCHODNÉ MENO: EKARD s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15343/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavné námestie 4, Názov obce: Šahy, PSČ: 936 01 

IČO: 36 565 296

DEŇ ZÁPISU: 05.11.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti

4. ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností

5. vydávanie periodických a neperiodických publikácií

6. poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

7. prieskum trhu

8. reklamná a propagačná činnosť

9. výroba propagačných predmetov a ich predaj

10. upratovacie práce

11. prenájom hnuteľných vecí

12. obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľnosti v rozsahu voľnej živnosti

13. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb

14. organizovanie seminárov, školení, konferencií a kurzov

15. organizovanie kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí

16. poskytovanie služieb v oblasti turizmu v rozsahu voľnej živnosti

17. činnosti zamerané na rozvoj ekoturizmu v rozsahu voľnej živnosti

18. školiteľská a prednášková činnosť v rozsahu voľnej živnosti

19. spracovanie projektov a iných dokumentov potrebných k získaniu grantov, management projektov, konzultačná a poradenská činnosť v tejto oblasti

20. vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ernest Kardoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R. Štefánika 722/11, Názov obce: Veľký Krtíš, PSČ: 990 01 , Dátum narodenia: 14.10.1977, Deň vzniku funkcie: 01.01.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ernest Kardoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R. Štefánika 722/11, Názov obce: Veľký Krtíš, PSČ: 990 01 , Dátum narodenia: 14.10.1977

Výška vkladu: 7 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1