Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286688

OBCHODNÉ MENO: ELI SK s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 51421/N

SÍDLO:  Názov obce: Velčice 431, PSČ: 951 71 

IČO: 53 106 881

DEŇ ZÁPISU: 10.06.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

4. Čistiace a upratovacie služby

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. Murárstvo

11. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

12. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

13. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

14. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

15. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

16. Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov

17. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Petra Eliašová, Bydlisko: Názov obce: Velčice 431, PSČ: 951 71 , Dátum narodenia: 03.01.1989, Deň vzniku funkcie: 07.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Petra Eliašová, Bydlisko: Názov obce: Velčice 431, PSČ: 951 71 , Dátum narodenia: 03.01.1989

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1