Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286685

OBCHODNÉ MENO: ecoflex s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44398/N

SÍDLO:  Názov obce: Martin nad Žitavou 198, PSČ: 953 01 

IČO: 51 175 142

DEŇ ZÁPISU: 28.10.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Administratívne služby

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Silvester Žiačko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 28, Názov obce: Starý Tekov, PSČ: 935 26 , Dátum narodenia: 20.02.1983, Deň vzniku funkcie: 28.10.2017

Meno a priezvisko: Jozef Mikle, Bydlisko: Názov obce: Martin nad Žitavou 198, PSČ: 953 01 , Dátum narodenia: 15.04.1979, Deň vzniku funkcie: 28.10.2017

Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Danko, Bydlisko: Názov obce: Čajkov 161, PSČ: 935 24 , Dátum narodenia: 24.10.1983, Deň vzniku funkcie: 28.10.2017

Meno a priezvisko: Ing. Michal Hucman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P.O.Hviezdoslava 613/11, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 25.02.1983, Deň vzniku funkcie: 02.02.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Mikle, Bydlisko: Názov obce: Martin nad Žitavou 198, PSČ: 953 01 , Dátum narodenia: 15.04.1979

Výška vkladu: 1 670,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 670,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Michal Hucman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P.O.Hviezdoslava 613/11, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 25.02.1983

Výška vkladu: 1 670,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 670,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Danko, Bydlisko: Názov obce: Čajkov 161, PSČ: 935 24 , Dátum narodenia: 24.10.1983

Výška vkladu: 3 340,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 340,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 680,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 680,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1