Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286678

OBCHODNÉ MENO: CENTRAL PARK INVESTOR, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 48161/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 3450/55A, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 52 381 439

DEŇ ZÁPISU: 03.05.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľká činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Administratívne služby

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

12. Fotografické služby

13. Textilná výroba

14. Odevná výroba

15. Spracovanie kože

16. Dizajnérske činnosti

17. Čistiace a upratovacie služby

18. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

19. Vedenie účtovníctva

20. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

21. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

22. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

23. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

24. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

25. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti

26. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

27. Sťahovacie služby

28. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

29. Prevádzkovanie výdajne stravy

30. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

31. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

32. Finančný lízing

33. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

34. Chov vybraných druhov zvierat

35. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

36. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

37. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

38. Poskytovanie služieb v rybárstve

39. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

40. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

41. Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny

42. Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny

43. Poskytovanie sociálnych služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marek Zámočník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničná 1800/21, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 20.11.1978, Deň vzniku funkcie: 03.05.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marek Zámočník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničná 1800/21, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 20.11.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1