Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286677

OBCHODNÉ MENO: BiTECH, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23376/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vinohradnícka 48, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 44 460 490

DEŇ ZÁPISU: 30.10.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. prenájom hnuteľných vecí

8. vedenie účtovníctva

9. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. reklamné a marketingové služby

11. počítačové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Andrea Kollárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vinohradnícka 244/9, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 08.04.1980, Deň vzniku funkcie: 30.10.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený v mene spoločnosti konať a podpisovať samostatne v celom rozsahu tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Andrea Kollárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vinohradnícka 244/9, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 08.04.1980

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1