Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Nové zápisy
R286668

OBCHODNÉ MENO: TURANCAR Bus lines s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 58848/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská ul. 466/29, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 55 049 699

DEŇ ZÁPISU: 12.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Viliam Turan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská ul. 466/29, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 10.09.1990, Deň vzniku funkcie: 12.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Viliam Turan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská ul. 466/29, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 10.09.1990

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Coronella a.s, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 4083/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 811 07 , IČO 54 642 698

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1