Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Nové zápisy
R286665

OBCHODNÉ MENO: SK PRODUKT CERT s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 58842/N

SÍDLO:  Názov obce: Oponice 44, PSČ: 956 14 

IČO: 55 023 355

DEŇ ZÁPISU: 12.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

2. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

3. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

4. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

5. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

6. Činnosť vodohospodára

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

9. Administratívne služby

10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bc. Mgr. Gabriela Kunkelová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slobody 405/45, Názov obce: Ludanice, PSČ: 956 11 , Dátum narodenia: 12.09.1987, Deň vzniku funkcie: 12.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bc. Mgr. Gabriela Kunkelová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slobody 405/45, Názov obce: Ludanice, PSČ: 956 11 , Dátum narodenia: 12.09.1987

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1