Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286812

OBCHODNÉ MENO: Digital Mindset, j.s.a.

ODDIEL: Sja

VLOŽKA ČÍSLO: 9/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 37, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 52 111 407

DEŇ ZÁPISU: 14.12.2018

PRÁVNA FORMA: Jednoduchá spoločnosť na akcie

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému sprostredkovateľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Činnosť podnikateľských, ekonomických a organizačných poradcov

5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných nech základných služieb spojených s prenájmom

6. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Martin Rázus, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 3494/37, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 07.02.1983, Deň vzniku funkcie: 14.12.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene jednoduchej spoločnosti na akcie:Ak je ustanovený jeden člen predstavenstva, vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, podpisuje tento člen predstavenstva. Ak je ustanovených viacero členov predstavenstva, za spoločnosť podpisuje predseda alebo podpredseda predstavenstva.

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Cequence s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 37, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , IČO 54 854 164

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  0,010000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená ani vylúčená.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1