Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286809

OBCHODNÉ MENO: BWG k.s.

ODDIEL: Sr

VLOŽKA ČÍSLO: 10028/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sabinovská 68, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 36 501 239

DEŇ ZÁPISU: 29.12.2004

PRÁVNA FORMA: Komanditná spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vývoj, konštrukčné práce a výroba strojov a technických zariadení pre oceliarsky a hlinikársky priemysel a všeobecné strojárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: komplementár

Obchodné meno/názov: BWG Engineering Slovakia s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sabinovská 68, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , IČO 36 499 595

Zástupca

Meno a priezvisko: Sylvie Bernard-Grandjean, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue Paul Seramy 25, Názov obce: Fontainebleau, PSČ: 77300 , Štát: Francúzska republika , Dátum narodenia: 09.06.1965, Deň vzniku funkcie: 24.01.2020

Spôsob konania v mene komanditnej spoločnosti: V mene spoločnosti koná komplementár. Za komplementára - právnickú osobu koná a podpisuje jeho aktuálny štatutárny orgán - konateľ samostatne. Za komanditnú spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Mikuláš Lóška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boženy Němcovej 34/6, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 16.12.1982, Deň vzniku funkcie: 15.02.2022

Spôsob konania prokuristu(ov) za komanditnú spoločnosť: Prokurista spoločnosti koná a podpisuje za spoločnosť samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Komplementári

Obchodné meno/názov: BWG Engineering Slovakia s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sabinovská 68, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , IČO 36 499 595

Komanditisti

Obchodné meno/názov: REDEX SAS, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue Paul Defontenay 1, Názov obce: Ferrières-en-Gâtinais, PSČ: 45210 , Štát: Francúzska republika , Iné identifikačné číslo: 775738115

Výška vkladu:  132 776,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  132 776,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   132 776,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   132 776,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1