Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286824

OBCHODNÉ MENO: I-DaL KOCVAR, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14736/P

SÍDLO:  Názov obce: Ždiar 313, PSČ: 059 55 

IČO: 36 491 641

DEŇ ZÁPISU: 06.03.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

2. maloobchod v rozsahu voľných živností

3. komisionálny predaj v rozsahu voľných živností

4. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

5. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

6. nepravidelná neverejná cestná osobná doprava

7. prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností

8. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. organizovanie kurzov, školení, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí

10. výskum trhu a verejnej mienky

11. administratívne práce v oblasti colnej deklarácie

12. dizajnérska činnosť

13. príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

14. príprava a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

15. príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál

16. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

17. príprava a predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

18. kancelárske a sekretárske služby

19. vedenie účtovnej evidencie

20. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov

21. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

22. reprografické práce

23. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)

24. poradenská služba k programovému vybaveniu počítača (software)

25. služby súvisiace s databázami

26. montáž a inštalácia dátových, káblových rozvodov a počítačových sietí okrem elektrických zariadení

27. inštalácia programového vybavenia počítača

28. grafické práce na počítači

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ľubomír Kocvár, Bydlisko: Názov obce: Ždiar 313, PSČ: 059 55 , Dátum narodenia: 22.11.1962, Deň vzniku funkcie: 13.02.2004

Meno a priezvisko: Mgr. Ľubomír Kocvár, Bydlisko: Názov obce: Ždiar 730, PSČ: 059 55 , Dátum narodenia: 13.10.1982, Deň vzniku funkcie: 24.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ľubomír Kocvár, Bydlisko: Názov obce: Ždiar 313, PSČ: 059 55 , Dátum narodenia: 22.11.1962

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Ľubomír Kocvár, Bydlisko: Názov obce: Ždiar 730, PSČ: 059 55 , Dátum narodenia: 13.10.1982

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.2.2004, uzavretou podľa zák.č. 513/91 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1