Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286817

OBCHODNÉ MENO: FARMA MALCOV, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26048/P

SÍDLO:  Názov obce: Malcov 113, PSČ: 086 06 

IČO: 46 684 875

DEŇ ZÁPISU: 19.05.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

2. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Jura, Bydlisko: Názov obce: Malcov 113, PSČ: 086 06 , Dátum narodenia: 09.03.1968, Deň vzniku funkcie: 19.05.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľ podpisuje v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Jura, Bydlisko: Názov obce: Malcov 113, PSČ: 086 06 , Dátum narodenia: 09.03.1968

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1