Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286816

OBCHODNÉ MENO: FALKO DANOVA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10262/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chotčanská 2, Názov obce: Stropkov, PSČ: 091 01 

IČO: 36 446 050

DEŇ ZÁPISU: 17.04.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - prenájom hnuteľných vecí a nehnuteľností

2. - sprostredkovanie kúpy, predaja a nájmu hnuteľných a nehnuteľných vecí

3. - podnikateľské poradenstvo

4. - sprostredkovateľská činnosť

5. - agentúrna činnosť

6. - factoring a forfaiting

7. - výroba a montáž okenných clon /žalúzií/

8. - sprostredkovanie obchodu a služieb

9. - nákup, výroba a predaj drevených výrobkov

10. - nákup a predaj dreva

11. - maloobchod v rozsahu voľných živností

12. - krajčírske práce

13. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností

14. ubytovacie možnosti - ubytovanie

15. príprava a podávanie jedál vrátane nápojov v stravovacích zariadeniach

16. pohostinská činnosť

17. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4

18. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

19. Prevádzkovanie športových zariadení

20. Prevádzkovanie lyžiarskych vlekov

21. Úprava a zasnežovanie lyžiarskych tratí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Komišák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 713/44, Názov obce: Stropkov, PSČ: 091 01 , Dátum narodenia: 16.07.1951, Deň vzniku funkcie: 20.05.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Drahomíra Komišáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 713/44, Názov obce: Stropkov, PSČ: 091 01 , Dátum narodenia: 02.03.1956

Výška vkladu: 7 966,540530 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 7 966,540530 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 966,540530 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 966,540530 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.4.1997, uzavretou podľa zák.č. 513/91 Zb.

2. Zmena spoločenskej zmluvy formou notárskej zápisnice N 643/98, Nz 639/98 zo dňa 22.12.1998 spísaná notárom JUDr. Viktorom Dubasom v Humennom.

3. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 17.1.2002. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 22.10.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1