Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286814

OBCHODNÉ MENO: EKON-SES, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10612/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica 1. mája 1247, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 

IČO: 36 449 628

DEŇ ZÁPISU: 03.09.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie obchodu: poľnohospodárskych základných surovín, textilných surovín a polotovarov, kovov, s drevom, stavebným materiálom, strojmi, s nábytkom, zariadením a predmetmi pre domácnosť, železiarskym tovarom, s textilom a odevami, obuvou a koženým tovarom, s potravinárskym tovarom a tabakovými výrobkami, s papierenským tovarom

2. - veľkoobchod: s poľnohospodárskymi základnými produktami, s potravinami, nápojmi, tabakom, zeleninou, ovocím a zemiakmi, s tovarom pre domácnosť, s textilom, s odevami a obuvou, s elektrickými prístrojmi pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov, s kovmi, s drevom, stavebným materiálom

3. - maloobchod: s potravinami, nápojmi, tabakom, obuvou a koženým tovarom, s textilom, odevami, železiarskym tovarom a farbami, s nábytkom, svietidlami, s prístrojmi pre domácnosť a rozhlasovými a televíznymi prijímačmi

4. - vydávanie časopisov a iných periodických publikácií

5. - vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku

6. - prípravné práce pre stavbu

7. - demolácia a zemné práce

8. - prieskumné a podzemné práce

9. - maľovanie, lakovanie a sklenárske práce

10. - prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom

11. - maloobchod so stavebným materiálom

12. vedenie účtovníctva

13. činnosť účtovných poradcov

14. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

15. služby colnej deklarácie

16. prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva

17. prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ján Tkáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P.J.Šafárika 598/6, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 02 , Dátum narodenia: 18.04.1977

Meno a priezvisko: Ing. Alena Tkáčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. J. Šafárika 598/6, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 02 , Dátum narodenia: 24.07.1970, Deň vzniku funkcie: 15.03.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ koná samostatne v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Tkáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. J. Šafárika 598/6, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 02 , Dátum narodenia: 18.04.1977

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.8.1997, podľa zák. č. 513/91 Zb.

2. Dodatok č. 1 zo dňa 28.7.1998 k spoločenskej zmluve.

3. Dodatok č. 2 zo dňa 23.5.2000 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1