Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286819

OBCHODNÉ MENO: FOREM, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19077/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničiarska 46, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 36 830 674

DEŇ ZÁPISU: 11.09.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovanie obchodu

4. sprostredkovanie dopravy

5. sprostredkovanie výroby

6. upratovacie práce

7. prenájom automobilov

8. prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá (odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností)

9. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jozef Molnár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničiarska 46, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 01.01.1958, Deň vzniku funkcie: 11.09.2007

Meno a priezvisko: Mgr. Monika Biganičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 15, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 11.10.1966, Deň vzniku funkcie: 11.09.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Monika Biganičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 15, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 11.10.1966

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jozef Molnár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničiarska 46, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 01.01.1958

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1