Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286821

OBCHODNÉ MENO: gr8work s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34834/P

SÍDLO:  Názov obce: Malý Lipník 46, PSČ: 065 46 

IČO: 50 906 046

DEŇ ZÁPISU: 23.06.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

6. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

7. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. Administratívne služby

12. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

13. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

14. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

15. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

16. Kuriérske služby

17. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

18. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

19. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

20. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mário Ochotnický, Bydlisko: Názov obce: Chmeľnica 15, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 06.05.1983, Deň vzniku funkcie: 23.06.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ podpisuje v mene spoločnosti tak, že k odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mário Ochotnický, Bydlisko: Názov obce: Chmeľnica 15, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 06.05.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1