Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286811

OBCHODNÉ MENO: D - weld, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43422/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarná 3040/10, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 

IČO: 54 335 574

DEŇ ZÁPISU: 12.01.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Administratívne služby

2. Čistiace a upratovacie služby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Galvanizácia kovov

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

11. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

15. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

16. Stolárstvo

17. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

18. Dizajnérske činnosti

19. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

20. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

21. Prenájom hnuteľných vecí

22. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Stanislav Duľa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarná 3040/10, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 11.05.1986, Deň vzniku funkcie: 12.01.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti a za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko a podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Stanislav Duľa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarná 3040/10, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 11.05.1986

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1