Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286803

OBCHODNÉ MENO: 103 Real Estate, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33770/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drevárska 455/5, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 

IČO: 50 545 809

DEŇ ZÁPISU: 14.12.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom činnosti (veľkoobchod)

3. reklamné a marketingové služby

4. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoočenských podujatí

5. prieskum trhu a verejnej mienky

6. vedenie účtovníctva

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. prenájom hnuteľných vecí

9. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. správa údrža bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

11. finančný lízing

12. faktoring a forfaiting

13. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

14. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

15. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

16. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

17. organizovanie kurzov, školení a seminárov

18. prevádzkovanie nevýherných automatov a nevýherných hier

19. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

20. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

21. čistiace a upratovacie služby

22. vydavateľaká činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Adrián Skovajsa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Závada pod Čiernym Vrchom 105, Názov obce: Kšinná, PSČ: 956 43 , Dátum narodenia: 05.02.1975, Deň vzniku funkcie: 14.12.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý z konateľov samostatne, pričom pri písomných právnych úkonoch konateľ pripojí svoj podpis k napísanému alebo predtlačenému obchodnému menu spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Adrián Skovajsa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Závada pod Čiernym Vrchom 105, Názov obce: Kšinná, PSČ: 956 43 , Dátum narodenia: 05.02.1975

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: 103 club, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mnoheľova 4687/20, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , IČO 36 340 693

Výška vkladu: 9 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 9 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1