Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286807

OBCHODNÉ MENO: BMS World Works s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30897/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šarišské Jastrabie 39, Názov obce: Šarišské Jastrabie, PSČ: 065 48 

IČO: 47 929 375

DEŇ ZÁPISU: 16.10.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 vrátane prípojného vozidla

6. Sťahovacie služby

7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Počítačové služby

10. Administratívne služby

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. Vedenie účtovníctva

13. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

14. Poskytovanie sociálnych služieb

15. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

16. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

17. Čistiace a upratovacie služby

18. Reklamné a marketingové služby

19. Fotografické služby

20. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

21. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

22. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

23. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

24. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

25. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

26. Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií

27. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

28. Prípravné práce k realizácii stavby

29. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

30. Stavebné cenárstvo

31. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

32. Vykonávanie odťahovej služby

33. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

34. Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb

35. Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

36. Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3 – bodovým uzamykacím mechanizmom

37. Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek

38. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

39. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Struk, Bydlisko: Názov obce: Šarišské Jastrabie 39, PSČ: 065 48 , Dátum narodenia: 09.04.1988, Deň vzniku funkcie: 26.06.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Struk, Bydlisko: Názov obce: Šarišské Jastrabie 39, PSČ: 065 48 , Dátum narodenia: 09.04.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1