Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286808

OBCHODNÉ MENO: BRUNA IDEAS CENTER, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15236/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na letisko 1153, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 

IČO: 36 496 383

DEŇ ZÁPISU: 11.08.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod v rozsahu voľných živností

2. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

3. komisionálny predaj v rozsahu voľných živností

4. kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb

5. automatizované spracovanie dát

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

7. prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov

8. reprografické služby

9. správa registratúrnych záznamov

10. reklamná, inzertná a propagačná činnosť

11. skladovanie

12. upratovacie služby

13. prenájom hnuteľností v rozsahu voľných živností

14. podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu

15. vedenie účtovníctva

16. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

17. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Elena Sulírová, Bydlisko: Názov obce: Nová Lesná, PSČ: 059 86 , Dátum narodenia: 15.08.1956, Deň vzniku funkcie: 14.09.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Elena Sulírová, Bydlisko: Názov obce: Nová Lesná, PSČ: 059 86 , Dátum narodenia: 15.08.1956

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1