Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286806

OBCHODNÉ MENO: BATRIX, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15583/P

SÍDLO:  Názov obce: Turany nad Ondavou 104, PSČ: 090 33 

IČO: 36 499 731

DEŇ ZÁPISU: 27.11.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod v rozsahu voľných živností

2. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

4. podnikateľské poradenstvo

5. reklamné činnosti

6. vedenie účtovníctva

7. kaderníctvo

8. vnútroštátna nákladná cestná doprava

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Albert Baškovský, Bydlisko: Názov obce: Turany nad Ondavou 104, PSČ: 090 33 , Dátum narodenia: 19.09.1961, Deň vzniku funkcie: 27.11.2004

Meno a priezvisko: Anna Baškovská, Bydlisko: Názov obce: Turany nad Ondavou 104, PSČ: 090 33 , Dátum narodenia: 04.08.1966, Deň vzniku funkcie: 27.11.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý z konateľov samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Anna Baškovská, Bydlisko: Názov obce: Turany nad Ondavou 104, PSČ: 090 33 , Dátum narodenia: 04.08.1966

Výška vkladu: 3 983,270265 EUR, Rozsah splatenia: 3 983,270265 EUR

Meno a priezvisko: Albert Baškovský, Bydlisko: Názov obce: Turany nad Ondavou 104, PSČ: 090 33 , Dátum narodenia: 19.09.1961

Výška vkladu: 9 294,297285 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 9 294,297285 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 277,567550 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 277,567550 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1