Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R286804

OBCHODNÉ MENO: AElektro s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36357/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Československej armády 4692/23, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 51 687 763

DEŇ ZÁPISU: 08.05.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení- elektrických

2. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marián Kassay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Československej armády 4692/23, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 21.10.1957, Deň vzniku funkcie: 08.05.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marián Kassay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Československej armády 4692/23, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 21.10.1957

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1