Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R286567

OBCHODNÉ MENO: Poľnohospodárske družstvo Orechová Potôň

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 60/T

SÍDLO:  Názov obce: Orechová Potôň, PSČ: 930 02 

IČO: 00 191 647

DEŇ ZÁPISU: 04.03.1964

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. spracovanie mlieka, obilia, múky

2. spracovanie kovov-zámočníctvo

3. oprava poľnohospodárskych a cestných vozidiel a strojov

4. nákladná doprava

5. poskytovanie služieb poľnohospodárskymi a stavebnými strojmi

6. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

8. pohostinská činnosť - prevádzkovanie závodnej kuchyne

9. elektroinštalatérstvo

10. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

11. výkon práva poľovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Zoltán Pivoda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mederčská ul. 748/75, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 17.03.1968, Deň vzniku funkcie: 18.06.2019

Funkcia: Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Réka Világi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rad Pókatelek 4409/13, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 02.09.1984, Deň vzniku funkcie: 18.10.2019

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Vladimír Tvaroška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanovičova 7028/7, Názov obce: Bratislava-mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 14.04.1972, Deň vzniku funkcie: 30.09.2020

Spôsob konania v mene družstva: Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.

KONTROLNÁ KOMISIA

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Andrea Halušková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 15950/10H, Názov obce: Bratislava-mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 02.05.1987, Deň vzniku funkcie: 17.10.2022

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Mária Rimóczyová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dopravná 3121/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 14.12.1966, Deň vzniku funkcie: 17.10.2022

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Klára Németh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanový rad 4165/3, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 03.04.1973, Deň vzniku funkcie: 17.10.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 250 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

   663,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Družstvo vzniklo zlučením doterajších Jednotných roľníckych družstiev v Orechovej Potôni a vo Vieske. Zlúčenie sa uskutočnilo na členskej schôdzi v Orechovej Potôni dňa 9.2.1963 a toto zlúčenie bolo schválené Okr.nár.výborom v Dunajskej Strede dňa 20.2.1963.

2. Stanovy družstva prijaté členskou schôdzou družstva dňa 10.12.1992. Družstvo pretransformované v zmysle Zák.č. 513/1991 Zb. a Zák.č. 42/1992 Zb.na družstvo. Stary spis: Dr 208

3. Členská schôdza konaná dňa 21.06.1996 schválila nové znenie stanov.

4. Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí členskej schôdze dňa 20.12.2002.

5. Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí výročnej členskej schôdzi konanej dňa 20.06.2016.

6. Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí členskej schôdze dňa 06.06.2019..

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1