Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R286575

OBCHODNÉ MENO: Stavbuild, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27393/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vinohrady 34, Názov obce: Brestovany, PSČ: 919 27 

IČO: 46 151 486

DEŇ ZÁPISU: 29.04.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prípravné práce k realizácii stavby

2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

10. výkon činnosti stavbyvedúceho

11. výkon činnosti stavebného dozoru

12. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

13. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

14. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

15. výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej a osobnej cestnej dopravy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Marián Remenár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 48, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 30.01.1977, Deň vzniku funkcie: 29.04.2011

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Kamenický, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vinohrady 34, Názov obce: Brestovany, PSČ: 919 27 , Dátum narodenia: 28.11.1982, Deň vzniku funkcie: 29.04.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Marián Remenár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 48, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 30.01.1977

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Kamenický, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vinohrady 34, Názov obce: Brestovany, PSČ: 919 27 , Dátum narodenia: 28.11.1982

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1