Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R286579

OBCHODNÉ MENO: VAVROTHERM, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23309/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Sv. Cyrila a Metoda 879/2, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 

IČO: 44 547 153

DEŇ ZÁPISU: 17.02.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

2. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických

3. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových

4. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení tlakových

5. oprava vyhradených technických zariadení elektrických

6. oprava vyhradených technických zariadení plynových

7. oprava vyhradených technických zariadení tlakových

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. prenájom hnuteľných vecí

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

13. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových

14. oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ivan Vavro, Bydlisko: Názov obce: Ratnovce 49, PSČ: 922 31 , Dátum narodenia: 10.03.1980, Deň vzniku funkcie: 17.02.2009

Meno a priezvisko: Roman Vavro, Bydlisko: Názov obce: Ratnovce 266, PSČ: 922 31 , Dátum narodenia: 13.08.1975, Deň vzniku funkcie: 07.05.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Roman Vavro, Bydlisko: Názov obce: Ratnovce 266, PSČ: 922 31 , Dátum narodenia: 13.08.1975

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ivan Vavro, Bydlisko: Názov obce: Ratnovce 49, PSČ: 922 31 , Dátum narodenia: 10.03.1980

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1