Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R286576

OBCHODNÉ MENO: STAVINKO, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23226/T

SÍDLO:  Názov obce: Orechová Potôň 184, PSČ: 930 02 

IČO: 44 606 672

DEŇ ZÁPISU: 02.02.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb

3. prenájom hnuteľných vecí

4. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve

5. prípravné práce k realizácii stavby

6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti

8. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla

11. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta vodiča najviac 8 miest na sedenie

12. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

13. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

14. úprava, údržba a výsadba zelene

15. reklamné a marketingové služby

16. skladovanie

17. čistiace a upratovacie služby

18. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

19. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

20. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

21. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

22. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

23. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vincent Koczó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Hóšťáď 184/7, Názov obce: Orechová Potôň, PSČ: 930 02 , Dátum narodenia: 19.01.1961, Deň vzniku funkcie: 02.02.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vincent Koczó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Hóšťáď 184/7, Názov obce: Orechová Potôň, PSČ: 930 02 , Dátum narodenia: 19.01.1961

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1