Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R286577

OBCHODNÉ MENO: Škola s úsmevom, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 24816/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): D. Jurkoviča 1049/33, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 

IČO: 45 322 694

DEŇ ZÁPISU: 22.12.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. správa bytového a nebytového fondu

3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

4. prenájom hnuteľných vecí

5. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

6. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. administratívne služby

11. vydavateľská činnosť

12. poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

13. vyučovanie v odbore cudzích jazykov: anglický jazyk ruský jazyk

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: RNDr. František Štefanec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): D. Jurkoviča 1049/33, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 , Dátum narodenia: 29.04.1962, Deň vzniku funkcie: 22.12.2009

Meno a priezvisko: Mgr. Silvia Jílková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čulenova 3238/1F, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 , Dátum narodenia: 01.11.1990, Deň vzniku funkcie: 18.06.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú vo všetkých veciach konatelia v plnom rozsahu práv a povinností, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpis vždy jeden z konateľov.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: RNDr. František Štefanec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): D. Jurkoviča 1049/33, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 , Dátum narodenia: 29.04.1962

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1