Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R286580

OBCHODNÉ MENO: Zemné práce, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29108/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starohájska 6641/9, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 

IČO: 46 578 323

DEŇ ZÁPISU: 23.03.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prípravné práce k realizácii stavby

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

4. výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy

5. prenájom hnuteľných vecí

6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Stanislav Rábara, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starohájska 6641/9, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 23.08.1957, Deň vzniku funkcie: 23.03.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Stanislav Rábara, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starohájska 6641/9, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 23.08.1957

Výška vkladu: 9 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1