Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R286574

OBCHODNÉ MENO: Služby Cífer s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34684/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. A. Hlinku č. 31, Názov obce: Cífer, PSČ: 919 43 

IČO: 47 843 942

DEŇ ZÁPISU: 12.07.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

6. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

7. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

8. Prevádzkovanie výdajne stravy

9. Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)

10. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

11. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

12. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

13. Vydavateľská činnosť

14. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

15. Prenájom hnuteľných vecí

16. Administratívne služby

17. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

18. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

19. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

20. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

21. Prevádzkovanie športových zariadení

22. Čistiace a upratovacie služby

23. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

24. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

25. Fotografické služby

26. Služby požičovní

27. Chov vybraných druhov zvierat

28. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

29. Diskotekárska činnosť

30. Prípravné práce k realizácii stavby

31. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

32. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

33. Stavebné cenárstvo

34. Výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy

35. Výkon medzinárodnej cestnej prepravy osôb vykonávanej v prenájme alebo za odplatu

36. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

37. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Ján Gašpárek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.Čulena 57, Názov obce: Cífer, PSČ: 919 43 , Dátum narodenia: 10.03.1977, Deň vzniku funkcie: 27.10.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a spoločnosť zastupuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Obec Cífer, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. A. Hlinku č. 31, Názov obce: Cífer, PSČ: 919 43 , IČO 00 312 347

Výška vkladu: 9 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 000,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Maroš Sagan, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 17, Názov obce: Cífer, PSČ: 919 43 , Dátum narodenia: 21.06.1975, Deň vzniku funkcie: 12.07.2014

Meno a priezvisko: Dušan Caja, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čulenova 40, Názov obce: Cífer, PSČ: 919 43 , Dátum narodenia: 11.08.1989, Deň vzniku funkcie: 12.11.2015

Meno a priezvisko: Miloš Šarmír, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Severná 3, Názov obce: Cífer, PSČ: 919 43 , Dátum narodenia: 19.01.1963, Deň vzniku funkcie: 27.10.2016

Meno a priezvisko: Tomáš Bacigál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarná 116, Názov obce: Cífer, PSČ: 919 43 , Dátum narodenia: 06.07.1980, Deň vzniku funkcie: 13.12.2018

Meno a priezvisko: Gabriela Pešková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hájska 1179/23, Názov obce: Cífer, PSČ: 919 43 , Dátum narodenia: 28.07.1976, Deň vzniku funkcie: 13.12.2018

Meno a priezvisko: Ľuboš Zlatohlávek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pác 109, Názov obce: Cífer, PSČ: 919 43 , Dátum narodenia: 14.05.1972, Deň vzniku funkcie: 30.12.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1