Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R286578

OBCHODNÉ MENO: TOPstat, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42265/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Štrande 1474/23, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 

IČO: 51 700 239

DEŇ ZÁPISU: 15.05.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť

2. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien

3. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

11. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

12. Prenájom hnuteľných vecí

13. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Tibor Olasz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica na Štrande 1474/23, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , Dátum narodenia: 08.05.1989, Deň vzniku funkcie: 15.05.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Tibor Olasz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica na Štrande 1474/23, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , Dátum narodenia: 08.05.1989

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1