Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R286569

OBCHODNÉ MENO: Purpose Events s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41597/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Robotnícka 58/21, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 

IČO: 51 315 971

DEŇ ZÁPISU: 10.02.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

2. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. prevádzkovanie modelingovej agentúry

7. prevádzkovanie svadobnej agentúry

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Karin Břicháč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stredná 7318/11, Názov obce: Biely Kostol, PSČ: 919 34 , Dátum narodenia: 11.08.1989, Deň vzniku funkcie: 10.02.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať vo všetkých veciach každý z jej konateľov samostatne. Podpisovanie za spoločnosť uskutočňuje každý z jej konateľov tak, že k obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu a k označeniu svojej funkcie pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Karin Břicháč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stredná 7318/11, Názov obce: Biely Kostol, PSČ: 919 34 , Dátum narodenia: 11.08.1989

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1