Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R286563

OBCHODNÉ MENO: P2S s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30470/T

SÍDLO:  Názov obce: Križovany nad Dudváhom 257, PSČ: 919 24 

IČO: 46 912 398

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

2. Sprostredkovateľská činnoť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Počítačové služby

5. Služby súvisiace s počítačovým spracúvaním údajov

6. Vydavateľská činnosť

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. Reklamné a marketingové služby

11. Prieskum trhu a verejnej mienky

12. Administratívne služby

13. Prenájom hnuteľných vecí

14. Vedenie účtovníctva

15. Faktoring a forfaiting

16. Vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore Poistenie a zaistenie

17. Vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore Prijímanie vkladov

18. Vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore Poskytovanie úverov

19. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

20. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Zdenka Balážová, Bydlisko: Názov obce: Križovany nad Dudváhom 257, PSČ: 919 24 , Dátum narodenia: 16.07.1980, Deň vzniku funkcie: 16.11.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia spoločnosti samostatne a neobmedzene. Konatelia sa podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis spolu s uvedením funkcie – konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zdenka Balážová, Bydlisko: Názov obce: Križovany nad Dudváhom 257, PSČ: 919 24 , Dátum narodenia: 16.07.1980

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Siváková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jabloňová 7508/1A, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 05 , Dátum narodenia: 07.08.1980

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1