Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R286570

OBCHODNÉ MENO: Retail Park TT s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 51891/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Františkánska 7517/4, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 

IČO: 54 290 503

DEŇ ZÁPISU: 12.01.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

2. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

3. vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

4. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. administratívne služby

9. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

10. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

11. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

12. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

13. výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

14. prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ivo Šafranko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Federátov 6499/6, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 16.07.1963, Deň vzniku funkcie: 20.05.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať a za spoločnosť sú oprávnení konať konatelia vo všetkých veciach samostatne. Za spoločnosť sa konatelia podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu alebo k pečiatke spoločnosti pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: MURMAN group, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majakovského 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , IČO 53 450 256

Výška vkladu: 1 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: MS - BAU DEVELOPMENT, a. s, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 56, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , IČO 44 253 460

Výška vkladu: 3 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1