Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R286554

OBCHODNÉ MENO: HKHAGRO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28507/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J.Hollého 645, Názov obce: Šaštín-Stráže, PSČ: 908 41 

IČO: 46 448 446

DEŇ ZÁPISU: 10.12.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

6. pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami

7. chov vybraných druhov zvierat

8. chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi

9. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

10. obchod s poľnohospodárskymi produktami

11. nákup poľnohospodárskej pôdy

12. rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou výrobou

13. poľnohospodárska prvoprodukcia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Andreas Hubmann, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Loipersdorf 2 A, Názov obce: Gerersdorf, PSČ: 3385 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 21.04.1983, Deň vzniku funkcie: 10.12.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne. Konateľ sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Andreas Hubmann, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Loipersdorf 2 A, Názov obce: Gerersdorf, PSČ: 3385 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 21.04.1983

Výška vkladu:  154 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  154 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Thomas Hubmann, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ortsstrasse 14 A, Názov obce: Hafnerbach, PSČ: 3386 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 09.03.1981

Výška vkladu:  154 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  154 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   309 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   309 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1